MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) Jedná se o multimediální paralelu k SMS. Pomocí MMS můžete posílat kromě textu také obraz nebo zvuk. MMS zprávy jsou přenášeny jako datový tok prostřednictvím datové technologie GPRS a GSM a pokročilejších. Devět z deseti požadavků...

Premium SMS

Premium SMS jsou ve  výchozím nastavení blokovány. Premium SMS jsou SMS zprávy u kterých se cena liší od běžné ceny SMS. Jde o účtování tzv. prémiové ceny – zvýšená sazba, která se v České republice pohybuje zpravidla v rozmezí od 1,- do 99,- Kč. V žádném případě se...

DMS

Jsou specifickým typem Premium SMS, který je určen k zasílání drobných finančních prostředků na účty nadací a neziskových organizací. Cena jedné odeslané DMS je pro odesílatele vždy 30,- Kč a příjemce z ní obdrží minimálně 27,- Kč. DMS jsou vždy zasílány na telefonní...