Reklamace vyúčtování

Lhůta pro uplatnění reklamace je dva měsíce od doručení Vyúčtování, případně od vadného poskytnutí služby. Pokud nedojde k uplatnění reklamace ve stanovené lhůtě, právo na reklamaci zaniká. Reklamace Vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost řádně Vyúčtování...

ČVOP

Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele je kód, který spojuje odhlášku od původního operátora s přihláškou k novému operátorovi. ČVOP Vám vygeneruje stávající operátor na základě Vámi podané výpovědi. V síti Vodafone zavolejte na číslo *077, máte-li předplacenou...

Kdo je rodinný příslušník?

Rodinný příslušník je osoba, kterou člen ČLnK, České komory farmaceutických asistentů, z.s., USF nebo SČSF potvrdí jako rodinného příslušníka (sdělí dané osobě své jméno a členské číslo). Rodinný příslušník pak do Smlouvy vyplní jméno a členské číslo člena, ke kterému...

Kam poslat smlouvu

Vyplněnou smlouvu zašlete na adresu: Erbia Mobile s.r.o. – Klub lékárníků Pelhřimovská 302/10 140 00, Praha 4 Nebo emailem na info@klublekarniku.cz

Kterou smlouvu mám vyplnit?

Člen ČLnK, farmaceutický asistent, člen USF, člen SČSF nebo jejich rodinný příslušník vyplňují smlouvu pro fyzické osoby. Tato smlouva obsahuje kolonku datum narození a členské číslo. Smlouva musí být vyplněna osobou starší 18ti let. Pokud chcete uplatňovat fakturu do...