Změna tarifu

Změnu tarifu je možné provést na základě Vaší žádosti odeslané na info@klublekarniku.cz. Požadavek je třeba odeslat z e-mailové adresy, kterou jste k danému telefonnímu číslu uvedl/a do smlouvy. Změnu je možné provést k prvnímu dni v měsíci. Objednávku na změnu tarifu je třeba odeslat nejpozději v poslední den předchozího měsíce.

Dovednosti

Zveřejněno

11 září, 2018