Změna tarifu

Změnu tarifu je možné provést na základě Vaší žádosti odeslané na info@klublekarniku.cz. Požadavek je třeba odeslat z e-mailové adresy, kterou jste k danému telefonnímu číslu uvedl/a do smlouvy. Změnu je možné provést kdykoliv (ke kterémukoliv datu), maximálně však jedenkrát měsíčně.