Reklamace vyúčtování

Lhůta pro uplatnění reklamace je dva měsíce od doručení Vyúčtování, případně od vadného poskytnutí služby. Pokud nedojde k uplatnění reklamace ve stanovené lhůtě, právo na reklamaci zaniká.

Reklamace Vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost řádně Vyúčtování uhradit, není tedy důvodem k nezaplacení faktury.

Reklamace služeb je nutné uplatnit vždy písemně, a to na Infolinku Klubu lékárníků (e-mailem nebo korespondenčně). Formulář pro podání reklamace si vyžádejte na naší Infolince.

Pokud Vaši reklamaci shledáme oprávněnou, bude Vám náhrada kompenzována s ohledem na technické možnosti v nejbližším možném Vyúčtování (podání reklamace za červenec v měsíci záři bude kompenzováno ve Vyúčtování v měsíci říjnu).

Dovednosti

Zveřejněno

11 září, 2018