Převod (portace) čísla od jiného operátora

Před zasláním Účastnické smlouvy Vám doporučujeme ověřit si u svého původního operátora, zda je možné Vaši stávající Účastnickou smlouvu vypovědět (zda nemáte sjednaný závazek či smlouvu uzavřenou do určitého termínu).

•  Kontaktujte svého stávajícího operátora a podejte výpověď z důvodu přenesení svého čísla. Obdržíte od něj Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele služeb (ČVOP). Toto číslo potřebujete pro úspěšné přenesení Vašeho čísla.

V síti Vodafone zavolejte na číslo *077, máte-li předplacenou kartu. Pokud máte paušál, pošlete výpověď poštou na adresu Vodafone, nebo navštivte prodejnu Vodafone. Formulář výpovědi Vodafone najdete v sekci ke stažení na adrese www.klublekarniku.cz

V síti Telefonica O2 zavolejte na *33, máte-li předplacenou kartu, pokud máte paušál, podejte výpověď osobně na prodejně, nebo ji zašlete poštou. Formulář výpovědi Telefonica O2 najdete v sekci ke stažení na adrese www.klublekarniku.cz

V síti T-Mobile zavolejte na 4603 (603 603 603) a požádejte o ČVOP.

• Zašlete vyplněnou a podepsanou Účastnickou smlouvu včetně doplněného ČVOP emailem na adresu info@klublekarniku.cz , nebo poštou na adresu Erbia Mobile s.r.o. – Klub lékárníku, Pelhřimovská 302/10, Praha 4, 140 00.

•  Po obdržení vyplněné Smlouvy Vaši smlouvu zpracujeme – schválíme a zároveň Vás budeme informovat o určeném datu přenosu Vašeho telefonního čísla (datum přenosu je zpravidla za 14 dní od zpracování smlouvy).

• Poštou doporučeně obdržíte novou SIM kartu se stejným telefonním číslem, která je platná v síti Laudatio (novou SIM kartu zatím nevkládejte do mobilního telefonu, není aktivní). Potvrďte nám prosím její převzetí, aby bylo možné dokončit přenos Vašeho telefonního čísla. Zároveň prosím uveďte sériové číslo nové SIM karty.

• V 0:00 hodin dne přenesení čísla vypne stávající operátor SIM kartu ve svých systémech (doporučujeme kartu před půlnocí z telefonu vyndat a již ji nepoužívat, aby nedošlo k naúčtování dalšího dne poskytování služeb u stávajícího operátora). Následně proběhne přenos a nejpozději v 6:00 ráno je SIM karta aktivována v systémech Laudatio.

• Vložte do svého mobilního telefonu novou SIM kartu, kterou jste obdrželi.

• Vraťte původní SIM kartu původnímu operátorovi, pokud ji od Vás žádá.

Dovednosti

Zveřejněno

11 září, 2018