Premium SMS

,

Premium SMS jsou ve  výchozím nastavení blokovány.

Premium SMS jsou SMS zprávy u kterých se cena liší od běžné ceny SMS. Jde o účtování tzv. prémiové ceny – zvýšená sazba, která se v České republice pohybuje zpravidla v rozmezí od 1,- do 99,- Kč. V žádném případě se nejedná o službu Vašeho operátora, ale o zprostředkovaný prodej služeb třetích stran (Vás operátor účtuje dle podkladů od třetí strany).

SMS služby jsou zpoplatněny buď při odeslání zprávy (MO Premium SMS), nebo při doručení zprávy (MT Premium SMS).

Premium SMS zprávy poznáte tak, že je odesíláte na telefonní číslo, které začíná na dvojčíslí 90 (číslo je sedmimístné nebo osmimístné). Samotné číslo, na které Premium SMS odesíláte, má takovýto tvar:

90A BB CC/CCC, kde

A – je označení druhu Premium SMS, specifikace použití Premium SMS (hodnoty v rozmezí 900-909)

BB – je unikátní číslo poskytovatele služby

CC/CCC – značí koncovou cenu pro zákazníka za Premium SMS v Kč, včetně DPH (05 = 5,- Kč, 99 = 99,- Kč). Cenu SMS lze určit z posledního dvojčíslí (v případě sedmimístného čísla), nebo z posledního trojčíslí (v případě osmimístného čísla).

Prostřednictvím Premium SMS jsou poskytovány především tyto služby:

  • Marketingové soutěže
  • SMS soutěže
  • Hlasovací Premium SMS (číselná řada 906)
  • Informační služby, kdy zákazník může získat potřebnou informaci pomocí SMS
  • Placení za služby a přístupy na některé vybrané stránky
  • M-parking
  • Adult (erotické) Premium SMS (číselná řada 909)

DMS (Dárcovská SMS)

Jsou specifickým typem Premium SMS, který je určen k zasílání drobných finančních prostředků na účty nadací a neziskových organizací.

Cena jedné odeslané DMS je pro odesílatele vždy 30,- Kč a příjemce z ní obdrží minimálně 27,- Kč.

DMS jsou vždy zasílány na telefonní číslo 87777 ve formátu DMS XXXX (kde XXX je heslo daného projektu).

 

O doručení DMS je vždy odesílatel informován pomocí potvrzovací SMS.

Dovednosti

Zveřejněno

11 září, 2018