Inkaso

Co je inkaso

Jedná se o způsob platby, kdy dáte souhlas k inkasování (strhávání) plateb z Vašeho účtu. Inkaso je způsob platby z Vašeho bankovního účtu. Inkaso není SIPO. Zanést úhrady u Erbia Mobile do SIPO není možné.

Postup při zavedení inkasa

Jestliže chcete platit za služby poskytované Erbia Mobile inkasem z účtu, musíte na pobočce svého bankovního ústavu, kde máte veden účet, zadat souhlas k inkasu ve prospěch účtu Erbia Mobile s.r.o. – tedy ve prospěch účtu číslo: 24210133/2010 – Fio banka.

Ve svém souhlasu k inkasu máte možnost nastavit limitní částku pro inkaso (maximální výše, kterou si Erbia Mobile může z Vašeho účtu inkasovat). Limitní částku doporučujeme nastavit o něco vyšší, než je Vámi předpokládaná útrata (výše paušálu), čímž předejde komplikacím v případě vyššího vyúčtování za služby (např. v době dovolené – roaming apod.). Interval inkasa nastavte na měsíc, případně 25 dní (dle možností Vaší banky).

Po zavedení souhlasu s inkasem je nutné nás informovat. Zašlete na email info@laudatio.cz informaci s Vaším jménem a telefonním číslem ke kterému se inkaso vztahuje, číslo svého účtu a termín, odkdy je souhlas s inkasem zaveden (od kterého měsíce můžeme z Vašeho účtu inkasovat).

Jak inkaso probíhá

Každý měsíc Vám z Vašeho účtu vyinkasujeme částku ve výši celkové dlužné částky za všechna vyúčtování. K inkasování je Erbia Mobile s.r.o. oprávněn nejdříve v den vystavení vyúčtování, zpravidla se inkasuje mezi 20. a 26 a v měsíci. Námi vystavené vyúčtování má pak ve způsobu platby uvedeno, že je hrazeno inkasem.

V případě, že se inkaso z jakéhokoliv důvodu neprovede (nedostatek finančních prostředků na účtu, vyúčtování vyšší než stanovený maximální limit apod.), provádějí se 3 pokusy ve třech po sobě následujících dnech, proveďte platbu převodem. Skutečnost, že se Vám inkaso z účtu neprovedlo, zjistíte ze svého bankovního výpisu.

Dovednosti

Zveřejněno

11 září, 2018